EXCHANGE RATES------

Phone: 8 (800) 250-15-90 ;  8 (8617) 308-123+7 (918) 491-58-99

Adress: 353900, Russia, Krasnodar region, city Novorossiysk, Quay them. Admiral Serebryakov, house 15, office. 37